PRODUCTES I SERVEIS

Què oferim?

  • Producció i venda d’embrions d’alta fertilitat de races càrnies pures
  • Producció d’embrions d’alt valor genètic d’ovòcits obtinguts per OPU (Ovum Pick Up), fecundats amb semen de toro d’alt valor genètic, sexat o convencional
  • Recuperació d’ovaris de vaques sacrificades per a l’obtenció d’embrions
  • Assessoria en eficiència reproductiva i cursos de transferència embrionària per veterinaris i ramaders
  • Proves de fertilitat de sementals

En OVATEC oferim el servei de producció d’embrions in vitro d’alta fertilitat per a la seva utilització en el moment adequat.

Els diferents productes que componen la nostra oferta sorgeixen de la combinació dels següents factors:

Procedència del semen

Un embrió neix de la unió d’un espermatozoide amb un oòcit. El semen, sexat o convencional pot provenir de:

  • Toros d’aptitud càrnia o lletera seleccionats genèticament
  • Toros d’aptitud càrnia sense selecció genètica

Tècniques de conservació

L’embrió obtingut com a producte final s’ha de transferir a una femella receptora 7 dies després de la fecundació, però també es pot crio-preservar. La crio-preservació (vitrificació) consisteix en la substitució de l’aigua intracel·lular per crio-protectors i posterior ultracongelació en nitrogen líquid a -196 ºC.

Aquesta tècnica permet conservar la viabilitat de l’embrió en el temps, facilitant el seu transport i emmagatzematge fins que sigui necessària la seva utilització.